Nöromarketing & Nöropazarlama İstanbul - Türkiye | ThinkNeuro
Satın Almada Duyuların Etkisi

Satın Almada Duyuların Etkisi

satin-alma-duyularin-etkisi.png

Mikroekonomi teorisine göre satın alma işlemi, kullanıcı tercihleriyle fiyatın birleşmesiyle gerçekleşir. Yapılan bir araştırmada farklı vakaların ele alındığı fMRI çalışmalarında insanların hangi faktörlere ağırlık vererek satın alma işlemlerini gerçekleştirdiği inceleniyor. Düzenli yapılan nörolojik görüntülemelerde çıkan sonuçlar gösteriyor ki; ürün tercihleri limbik sistemdeki ödüllendirme mekanizmasını (nucleus accumbens, NAcc) aktivite ederken, yüksek fiyatlar da beynin insula bölümünü aktif hale getiriyor. Bunların yanı sıra beynin ön lobunun ortasındaki bölümü (mesial prefrontal cortex, MPFC) de devre dışı bırakıyor.

Bu bulgular, beyindeki farklı bölgelerin uyarılması kullanıcıların satın alma kararlarını farklı şekilde etkileyebiliyor.

İlginizi Çekebilir