Kişi kendisine dönüp baktığında birçok tercihinin nedenini kestiremez ve bazı şeyleri neden beğendiğini kendine sorduğunda net bir cevap alamaz. Bunun en temel sebebi kararlarımızın ve özellikle satın alma davranışlarımızın kaynağının bilinçaltımız olmasıdır. Bilinçaltıyla ilgili cevaplardan çok, sorular vardır. Bu noktada ise nöropazarlama araştırmaları, tüketicinin bilinçdışına ayna tutarak pek çok soruya kısa zamanda ve “gerçek” yanıtların bulunmasını sağlar.

Gelişmiş ülkelerde nöropazarlama araştırmaları adeta ışık hızıyla artıyor. Nöromarketing araştırmalarına olan talebin hızla artmasındaki temel sebeplerden birisi de maliyetinin sanıldığı kadar yüksek olmaması, hatta bazı projelerde konvansiyonel araştırmalardan daha düşük maliyetli olmasıdır. Bu farkın en temel sebebi, insanların aynı duyguları hissettiğinde beyinlerindeki aynı bölge harekete geçtiğinden dolayı düşük denek sayısıyla yüksek temsil oranlarına ulaşmanın mümkün olmasıdır.