Pazarlamanın temel amacı insanı tüketici kimliğiyle anlamaktır. Yeni bilimin 21. yüzyılda bizi getirdiği noktada, insanların daha çok duygularıyla hareket ettiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Tercihlerinde rasyonel ol(a)mayan insanı anlamanın yolu, onu duygusal olarak anlamaktan geçer. Nöropazarlama araştırmaları tüketicinin duygularını, dolayısıyla davranışının kaynağını ortaya çıkarır.

Neden
Nöropazarlama?

Neuro Marketing, Nöro Marketing, Nöro Pazarlama

Satın alma kararları ne kadar bilinçli?

Modern dünyada hepimiz markalardan gelen bilgi bombardımanına maruz kalmaktayız. Bir satın alma kararı verip hayatına devam etmesi gereken tüketici, yüzlerce bilgiyi hızla rasyonel olarak işleyemeyeceği için kararlarını duygusal kısayollar kullanarak vermektedir.

Duygusal temellere dayanarak verilen satın alma kararı, bilinç dışında şekillenmektedir. Nöropazarlama tüketici duygularını ve derin iç görüyü insanlara sormadan masaya getirme bilimidir.

Nerede Kullanıyoruz?

Thinkneuro Thinkneuro Thinkneuro Thinkneuro Thinkneuro Thinkneuro

Marka konumlandırma, alışveriş deneyimi, ambalaj tasarımı, pazarlama iletişimi ve reklam stratejilerinde tüketicilerin bilinç dışı tepkilerini gözlemliyor ve şirketlerin pazarlama faaliyetlerinde maksimum verime ulaşmalarını sağlıyoruz.
Bir reklamı yayına çıkmadan önce hatta story board aşamasında beyin görüntüleme yöntemleriyle değerlendirebiliyoruz...

Ne Fark Yaratıyoruz?

Nöropazarlama yöntemleri sayesinde tüketicisini duygusal olarak anlayabilen şirketler hızla rakiplerinden ayrışıyor. Tüketicilerin duygularına hitap eden, onun zihinsel süreçleriyle uyumlu pazarlama araçları kullanan şirketler, tüketici davranışını deşifre ederken marka bağını da kuvvetlendiriyor.