Her EEG analizi sonrasında ThinkNeuro, ölçümlenen reklam, görüntü, pazarlama görseli, sloganı, film, dizi veya ambalajla ilgili bir Nöro Performans Skoru™(NPS) belirlemektedir. Bu skor standardize edilmiş ortalamaların 1 ve 5 arası skalada gösterilmesidir. NPS’i hesaplarken Nöro Dikkat Skoru™ (NDS), Duygusal Bağ Skoru ve Nöro Stres Skoru™(NSS)’ndan faydalanılmaktadır. Bir başka ifadeyle, araştırmaya katılan deneklerin izledikleri görüntüden ne kadar etkilendikleri analiz edilirken, o görüntünün ne kadar dikkat çektiği, ne kadar duygusal ilgi uyandırdığı ve ne kadar rasyonel zorlanmaya yol açtığı hesaplanıyor.