Nöromarketing araştırmalarıyla tüketicinin bilinçdışına ayna tutarak pek çok pazarlama sorusunun “gerçek” yanıtlarını bulmaya çalışan ThinkNeuro, deneklerin beyin EEG’lerini çekerek belirli bir algoritmayla reklamlara, pazarlama araçlarına, sloganlara vb. verdikleri bilinçdışı tepkilerini analiz ediyor. Analizler sonucunda özellikle reklam filmleriyle ilgili “dikkat”, “duygusal etki” ve “duygusal zorlanma” verileri saniye saniye görülebiliyor ve filmin nöroskoru tespit edilebiliyor. Tüketicilere herhangi bir anket uygulanmadan veya soru sorulmadan gerçekleştirilen araştırmayla, geleneksel pazar araştırmalarında bulunan sistematik ve sistematik olmayan hatalar minimize edilmiş oluyor.

Ekip

ThinkNeuro'nun kurulduğu ilk günden itibaren ekibimiz, nöroloji ve nöropsikoloji alanındaki tıbbi araştırmaları izliyor ve gün be gün nöropazarlama konusunda yazılan her makaleyi inceliyor. Ortaya çıkan bulguların geçerliliğini, Türkiye’nin ilk nöropazarlama şirketi olma sorumluluğuyla, Türk tüketicisi için test ediyor. Şirketin kullandığı yöntemlerin bazıları dünyada halihazırda kullanılıyorsa da yeni yöntemler de ThinkNeuro tarafından geliştiriliyor.